Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Политика за личните данни

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

относно обработването на лични данни от

ЙОВ БЪЛГАРИЯ EООД


Ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на Вашите лични данни. В настоящия документ са описани Вашите права, свързани със защита на личните данни, които ние обработваме в хода на дейността ни.

Ако имате въпроси или коментари за начина, по който управляваме и обработваме Вашите лични данни или искате да упражните някое от Вашите права, посочени по-долу, можете да се свържете с нас чрез следния електронен адрес: management@iow.bg

Можете да използвате тoзи адрес и за да съобщите Вашите опасения по отношение на спазването на настоящия документ.

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

„ЙОВ БЪЛГАРИЯ“ EООД, ЕИК 131111220, със седалище и адрес на управление в с. Герман 1186, ул. „Смреката“ № 3 (означаваното по-долу като „ЙОВ“, „Дружеството“ или „ние“)

Кой е надзорният орган? 

Надзорният орган по отношение на обработването на лични данни от ЙОВ е Комисията за защита на личните данни на Република България, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

Чии лични данни събираме и обработваме?

В хода на дейността на ЙОВ и за осъществяваме тази дейност, ние събираме и обработваме лични данни отнасящи се до:

 • Посетителите/потребители на нашия уебсайт и посетителите на страниците ни в социалните медии и онлайн магазин
 • Кандидати за работа
 • Участници в събития на ЙОВ
 • Клиенти 

Под клиенти ние разбираме както индивидуални клиенти, така и представители/служители на корпоративен клиент, онлайн магазин, включително когато търговските ни взаимоотношения се осъществява чрез нашия уебсайт и магазин.

За целите на дейностите на ЙОВ във връзка със задълженията му по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), ведно с данните за клиенти могат да се събират лични данни на други лица.

Това могат да са физическите лица, които са действителни собственици на корпоративен клиент и/или физически лица действащи като представители да юридически лица.

 • Доставчици на услуги

Под доставчици на услуги ние разбираме както доставчици физически лица, така и представители/служители на доставчици юридически лица

 • Посещаващи помещенията/офисите на Дружеството

Какви лични данни събираме? Как ги получаваме и защо ги обработваме?

Лични данни, които събираме, когато посещавате корпоративния ни уебсайт, онлайн магазин и страниците ни в социалните мрежи

Личната информация, която събираме, когато посещавате нашия уебсайт и онлайн магазин, може да включва информация, която предоставяте доброволно, както и информацията, събирана автоматично.

Ние събираме лична информация, която предоставяте доброволно чрез нашия уебсайт, например при попълване на онлайн формуляри/ запитвания/ оплаквания или при използване на нашия имейл, за да се свържете с нас. Тази информация може да включва име, длъжност и фирма (работодател), данни за контакт, като имейл адрес и телефонен номер, както и друга лична информация, която доброволно сте решили да разкриете. Ние събираме тези данни и когато се абонирате за получаване на бюлетин или други маркетинг комуникации на от нас, както и за участие в проучвания/промоции и игри, организирани от Дружеството. Под никаква форма не събираме и съхраняваме данни за банкови карти.

Ние събираме Ваши лични данни и когато регистрирате свой профил на нашия уебсайт или онлайн магазин, като в този случай, освен идентификационните Ви данни, получаваме данни и за избраното от Вас име на акаунт. В случай че посредством Вашата регистрация направите поръчка за закупуване на наши продукти, за целите на поръчката ще е необходимо да съберем и допълнителни данни, като адрес за доставка. В тази връзка, моля вижте частта от настоящото Информационно съобщение относно Клиенти на ЙОВ.

Ако посещавате нашия уебсайт/магазин/страница в социална медия, за да кандидатствате за работа, ние също може да събираме информация, свързана с вашата кандидатура. За повече информация, моля вижте раздела за Кандидатите за работа в ЙОВ.

Когато посещавате нашия уебсайт/магазин, автоматично събираме определена лична информация. Тази информация, която събираме автоматично, може да включва информация като вашия IP адрес, тип устройство, уникален идентификационен номер на устройството, тип на браузъра, географско местоположение, посетени страници, време и дата на посещение и друга техническа информация.

Събирането на такава информация ни позволява да разбираме по-добре посетителите на нашия уебсайт, откъде идват и какви елементи от съдържанието на нашия уебсайт представлява интерес за тях. Ние използваме тази информация за вътрешни аналитични цели и за подобряване на качеството и съвместимостта на нашия уебсайт с предпочитанията на нашите посетители.

Някои от данните ние събираме чрез използване на бисквитки и други подобни технологии. Повече информация можете да намерите в нашата „Политика за бисквитки.

Лични данни се събират и обработват за Вас и когато посещавате нашите страници/профили в социалните мрежи, включително когато ги използвате за да се свържете с нас. Ние получаваме и данни относно това, че сте добавили нашата страница в любими, че харесвате съдържанието, което публикуваме, както и относно броя на посетителите и др. подобни данни, свързани с Вашата активност в социалните мрежи. Тези данни ние получаваме от компанията-доставчик, която управлява съответната платформа.

Молим да имате предвид, че ЙОВ не отговаря за управлението на самите социални мрежи, нито за техните практики по събиране и обработване на лични данни, включително за инкорпорираните бисквитки, analytics, уеб маяци и други подобни технологии. При необходимост и/или желание, Вие можете да упражните правата си във връзка със защитата на личните данни спрямо доставчика.

Лична информация, която събираме, когато кандидатствате за работа

За да прегледаме и оценим кандидатурата Ви за работа при нас, ние събираме следните лични данни:

 • Име (име и фамилия)
 • Данни за контакт - адрес на електронна поща и телефонен номер
 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки
 • Информация за вашето образование
 • Минала трудова заетост

Защо използваме тази информация?

Ние използваме тази информация, за да преценим дали вашите умения, мотивация, образование и опит отговарят на изискванията ЙОВ към неговите бъдещи служители.

Информацията, която предоставяте при кандидатстване е видима единствено за служителите на ЙОВ, отговорни за процеса по набиране на персонал с цел извършване на оценка на годността на кандидата, за преглед на доказателствата за придобита квалификация, както и за да се свържем с вас за организиране на интервю. По време на интервю можем да съберем допълнителна информация, която предоставяте в хода на интервюто.

Как събираме информацията?

Ние събираме лични данни за кандидатите за работа в ЙОВ от следните източници:

 • директно от вас - когато ни изпращате кандидатурата си директно от сайта на ЙОВ или по пощата или подавате документите си лично в рамките на събитие, организирано от ЙОВ
 • от платформи за търсене на работа - при кандидатстване за работа чрез платформи за публикуване на обяви, като jobs.bg
 • от обществено достъпни източници - например, ако имате професионален профил онлайн (напр. на уебсайта на настоящия Ви работодател или в уебсайт за професионалната комуникация, като LinkedIn); както и

Какво друго трябва да знаете?

Ако кандидатствате чрез нашия уебсайт, ние събираме и друга лична информация. За повече подробности, моля вижте раздела по-горе за посетителите на уебсайта на ЙОВ.

Ако бъдете включен/а в нашия списък с успешни кандидати и предстои да започнете работа при нас, ние ще имаме нужда да съберем допълнителна информация, като допълнителни данни за контакт, включително корпоративен имейл, личен и/или служебен телефонен номер, личен и бизнес адрес, снимка, дата на раждане и др.

Във връзка с възникването на трудовото правоотношение, ЙОВ ще събира, съхранява и обработва горепосочените лични данни, както и други лични данни, включително при необходимост ЕГН, данни за минала съдимост, здравословно състояние (ако е приложимо), данни за възнаграждение, данни за банкова сметка и други.

По отношение на обработването на Ваши лични данни в рамките на трудовото правоотношение, ще Ви предоставим допълнителна информация при подписване на трудовия договор.

Лична информация, която събираме, когато участвате в събития на ЙОВ

Ние събираме лична информация, която предоставяте доброволно когато заявявате Вашето участие в дадено събитие, организирано от ЙОВ. 

Когато заявявате Вашето участие в събитие на ЙОВ, включително чрез нашия уебсайт, при попълване на онлайн формуляри или по имейл, Вие ни предоставяте информация, която включва следното: име, длъжност и фирма (работодател), данни за контакт, като имейл адрес и телефонен номер.

Ние събираме Вашите лични данни с оглед организирането на провеждането на събитието, включването Ви в списък на гостите за целите на пропускателния режим, издаването на бадж. Ние използваме данните Ви за контакт за да Ви информираме относно обстоятелствата, свързани с провеждането на събитие (място; дата), както и за да Ви изпратим необходими или поискани материали, като презентации, брошури и други подобни.

Ако в рамките на дадено събитие, например такова посветено на кариерното развитие, предоставите своята кандидатура за работа в Дружеството, ние ще обработваме и допълнителни лични данни, като данни от автобиография и т.н. За повече информация, молим да видите частта относно личната информация, която събираме, когато кандидатствате за работа.

Лична информация, която събираме за нашите клиенти

В хода на осъществяване на своята търговска дейност, ЙОВ събира за своите клиенти лични данни, между които са и:

 • Трите имена
 • Единен граждански номер или личен номер на чужденец 
 • Постоянен адрес
 • Други данни за контакт, като адрес, имейл, телефонен номер
 • Позиция
 • Работодател

Ние събираме и обработваме и данни, включително информация за рекламации, заявки за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и други подобни. Ние събираме и информация за изпратените оферти, данни за развитието на договорното отношение между Вас и ЙОВ, както и всяка друга информация, свързана с търговските взаимоотношения, включително финансова информация (данни за плащания; банкова сметка; данни в други счетоводни документи), записи на телефонни разговори (когато е допустимо), както и друга обратна връзка, получена от клиента.

Съгласно правилата на ЗМИП, ЙОВ е длъжно да извършва идентификация на клиенти, а когато клиентът е корпоративно образувание, се извършва идентификация на действителните му собственици. 

Във връзка с тази идентификация, се събират следните лични данни: 

имената; датата и мястото на раждане; официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента; всяко гражданство, което лицето притежава; държава на постоянно пребиваване и адрес, както и копие от представения документи за самоличност. Събират се и лични данни за професионалната и търговска дейност на лицето и други данни съгласно изискванията на закона.

Как събираме информацията?

В хода на осъществяване на търговската си дейност ЙОВ събира лични данни от следните източници: 

 • директно от вас - когато ни изпращате заявки, регистрирате се на сайта ни, подавате до нас формуляри и документи за участие в различни инициативи, напр. проучвания/игри или събития
 • от обществено достъпни източници – данни от Търговски регистър, включително обявени финансови отчети, Регистър на ЮЛНЦ, професионален профил онлайн (напр. на уебсайта на дружеството, което представлявате или за което работите или в уебсайт за професионалната комуникация, като LinkedIn), информация в медиите.

Защо използваме Вашите лични данни?

Ние използваме Ваши лични данни в хода на осъществяване на дейността си при установяване на взаимоотношения с потенциални и настоящи клиенти, за установяване на позицията ни на пазара и други. По-конкретно, ние обработваме Ваши лични данни за следното: 

 • изготвянe на предложение за сключване на договор и сключване на договори
 • администрираме, управление и изпълнение на клиентски заявки и поръчки касаещи наши продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури
 • събиране на дължими суми
 • осъществяване на доставки, обслужване на клиенти, оказване на техническо съдействие, включително след сигнали и оплаквания на клиенти
 • изпращане на маркетингови съобщения, брошури и други видове уведомления относно продуктите и услугите на ЙОВ
 • маркетингови проучвания и анализи във връзка с търсенето на нашите продукти или услуги, включително с цел установяване на основните тенденции в пазарното търсене.

Какво друго трябва да знаете?

Ако използвате нашия уебсайт за регистрация и отправяне на поръчки, регистрирате се за събития през него или за участие в дадени проучвания или игри, както и ако използвате формата ни за контакт за да отправите рекламации, оплаквания, сигнали и други, ние ще обработваме Ваши лични данни и в качеството ви на посетител/потребител на нашия уебсайт, включително по автоматизиран начин със зареждане на страницата. 

За повече подробности, моля вижте раздела по-горе за посетителите на уебсайта на ЙОВ.

Лична информация, която събираме за нашите доставчици на услуги

В хода на осъществяване на търговската дейност ни дейност, ние използваме услугите на редица други дружества и физически лица. С оглед получаването на разнообразни продукти и услуги, необходими за дейността ни, ЙОВ събира за своите доставчици лични данни, между които са и:

 • Трите имена
 • Единен граждански номер или личен номер на чужденец 
 • Постоянен адрес
 • Други данни за контакт, като адрес, имейл, телефонен номер
 • Позиция
 • Работодател

Как събираме информацията?

В хода на осъществяване на търговската си дейност ЙОВ събира лични данни за Вас от следните източници: 

 • директно от вас - когато ни изпращате предложения, реклами, оферти за Ваши услуги и продукти, регистрирате се на сайта ни, подавате до нас формуляри и документи за участие в различни инициативи.
 • от обществено достъпни източници – данни от Търговски регистър, включително обявени финансови отчети, Регистър на ЮЛНЦ, професионален профил онлайн (напр. на уебсайта на дружеството, което представлявате или за което работите или в уебсайт за професионалната комуникация, като LinkedIn), публикувани данни за контакт в интернет, информация в медиите.

Защо използваме Вашите лични данни?

Ние използваме Ваши лични данни в хода на осъществяване на дейността си при установяване на взаимоотношения с Вас във връзка с получаването на предлагани продукти и услуги. 

Ние обработваме Ваши лични данни във връзка със сключване и изпълнение на договори за продукти и услуги, включително за плащане на дължимото възнаграждение, счетоводно отчитане, за изготвяне и изпращане на сметки/фактури/приемо-предавателни протоколи, получаване на доставки на материали и консумативи, инсталиране на оборудване и следгаранционно обслужване, осъществяване на контакт с Вас, включително за отправяне на сигнали и оплаквания и други подобни цели, свързани с търговските ни взаимоотношения с Вас.

Какво друго трябва да знаете?

Ако използвате нашия уебсайт за регистрация на профил, регистрирате се за събития през него или за участие в дадени проучвания или игри, както и ако използвате формата ни за контакт за да отправите рекламации, оплаквания, сигнали и други, или пък да се абонирате за наши рекламни и други материали, ние ще обработваме Ваши лични данни и в качеството ви на посетител/потребител на нашия уебсайт, включително по автоматизиран начин със зареждане на страницата. 

За повече подробности, моля вижте раздела по-горе за посетителите на уебсайта на ЙОВ.

Има ли други случаи, в които ЙОВ ще събира и обработва данни за вас?

Мерки за сигурност

Можем да събираме вашата лична информация, когато посещавате офисите, базите и други помещения, стопанисвани от ЙОВ. Обработването на Ваши лични данни може да се изразява в регистрирането Ви като посетител или пък чрез осъществяването на видео наблюдение, както и на други подходящи мерки, които изискват обработка на вашите данни, напр. за издаване на бадж за посетител.

Допълнителна информация относно горепосоченото обработване ще Ви бъде оставена на Ваше разположение в съответния обект:

 • Офисът на ЙОВ в гр.София 1186 (Герман), ул.Смреката № 3

Автоматизирано вземане на решения, което включва профилиране

Ние не обработваме вашите лични данни за автоматизирано вземане на решения, което включва профилиране.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни

Накратко, ние обработваме Вашите лични данни въз основа на:

 • Вашето съгласие, предоставено за една или повече конкретни цели;
 • Договор, включително предстоящ, между вас и ЙОВ 
 • Задължение, предвидено в нормативен акт
 • Легитимни интереси

Нашето правно основание за събиране и обработка на личната информация, както бе описано по-горе варира в зависимост от конкретните лични данни и специфичния контекст, в който ги събираме, напр. при посещаване на нашия уебсайт, прикандидатстване за работа или в рамките на търговските (служебните) Ви отношения с ЙОВ като наш клиент или доставчик.

При нормални обстоятелства, ние ще събираме лична информация за вас само и единствено когато имаме вашето съгласие за това (когато кандидатствате за работа), когато се нуждаем от личните ви данни, за да предприемем някои действия за сключване или изпълнение на договор с Вас (например, когато Вие или представляваното от Вас дружество става наш клиент), или пък когато обработването на личните Ви данни е за задоволяване на наши легитимни (законни) интереси, които не накърняват прекомерно вашето право на защита на личните данни или други Ваши основни права и свободи (например за проследяване на посещенията на уебсайтове, изпращане на маркетингови съобщения, когато вече сте наш клиент, видеонаблюдение в нашите обекти). 

В някои случаи ние може да имаме правно задължение да обработваме лична информация за вас или може да се наложи да обработваме лична информация, за да упражняваме, установяваме или защитаваме правни (съдебни) претенции, например за целите на данъчното облагане, когато предоставяме плащания за вашите услуги като наш доставчик.

Ние ще се стремим да ви информираме относно правните основания за обработване, когато събираме лични данни от Вас и винаги сме на разположение, ако имате нужда от допълнителни разяснения в тази връзка. Ние ще Ви разясняваме и дали предоставянето на лична информация представлява законно или договорно задължение или просто е необходимо за да осъществим искано от Вас действие (напр. данни за банкова сметка, за да се осъществи дадено плащане или на имейл адрес, за да Ви изпратим, поискани от Вас материали и други подобни), както и възможните последствия, ако не предоставите личните си данни в конкретния случай (напр., че не можем да ви изпратим поискани материали/брошури).

Ако имате някакви въпроси или възражения относно правното основание, на което събираме и използваме личната Ви информация в хода на нашата дейност, молим да се обърнете към нас като изпратете имейл на management@iow.bg

Колко дълго съхраняваме Вашите личните данни?

Ние съхраняваме личните Ви данни за не по-дълго от необходимото за осъществяване на целите, за които са събрани тези лични данни. След изтичане на този срок личните ви данни ще бъдат изтрити, доколкото вече не са необходими за сключване или изпълнение на договор, за осигуряване провеждането на съдебни/административни процедури или ако приложимото законодателство изрично не изисква обработването на личните ви данни за по-дълъг период от време (например с оглед задължението за съхраняване на издадени фактури). В случаите, когато изпълняваме законово задължение да запазим данните Ви за по-дълъг срок, данните Ви ще продължат да бъдат съхранявани, където е възможно във вид, който не позволява идентифициране, и няма да бъдат обработвани по друг начин до изтичане на законовия срок за съхранение.

С кого ще споделим личната ви информация?

Ние споделяме и разкриваме Вашата лична информация само на служителите на ЙОВ, които се нуждаят от достъп до Вашата лична информация, за да изпълняват пълноценно функциите си, напр. ръководители на екипи, в чиито екип можете да бъдете включени, ако започнете работа, съответните служители, отговорни за набирането на персонал, нашия счетоводен отдел, ако сте клиент/доставчик, административен персонал и т.н., на основата на принципа на необходимост от достъп, както и на законните представители на ЙОВ. Всички посочени лица са задължени да пазят Вашите лични данни в тайна по отношение на по-нататъшното им разкриване.

Понякога за ЙОВ е необходимо да сподели Вашата лична информация с наши партньорски организации. Когато това е необходимо, например използването на доставчици на ИТ услуги за развитие на системите ни и техническа поддръжка; одитори и консултанти, които проверяват съответствието на нашата дейност с различни нормативни изисквания; правни консултанти за защитаване на нашите законни интереси; правоприемник на Дружеството или наш бизнес партньор в случай, че част от или цялото Дружеството бъде продадено, преобразувано или влезе в съдружие с друго дружество, включително и при извършването на предварителни правни прегледи на Дружеството с такава цел и др., ние спазваме всички аспекти на приложимото европейско и национално законодателство за защита на данните.

Когато е необходимо във връзка с необходимо съдействие в хода на осъществяване на нашата дейност, може да споделяме информация с:

 • Доставчици на ИТ услуги
 • Доставчици на оборудване
 • Правни съветници 
 • Одитори и консултанти 
 • Банки
 • Застрахователи
 • Печатници
 • Доставчици на други услуги, напр. организатори на корпоративни събития; куриери и др.
 • Правоприемник на Дружеството, друго дружество от Групата дружества, към която принадлежи ЙОВ или наш бизнес партньор
 • Публични органи на Република България (съгласно приложимото законодателство).

Прехвърляме ли Ваши данни в страни извън Европейското икономическо пространство?

Ние не прехвърляме вашите лични данни в страни или територии извън Европейското икономическо пространство.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни?

Общият регламент за защита на данните, познат като GDPR, Ви предоставя определен набор от права, които можете да упражнявате във връзка с обработваните от нас лични данни. В обобщение, имате следните права: на достъп, коригиране, както и да поискате изтриване на личните Ви данни или пък ограничаване на тяхната обработка. Можете също така да имате право да възразите срещу извършваната обработка (когато обработваме данни на основание на легитимен интерес) или може да имате право на преносимост на данните.

Ако желаете да упражните някое от вашите права, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас по електронна поща, изпратена на следния имейл адрес: management@iow.bg

В повече детайли

Право на информация: Имате право да получавате относима информация за обработването на Вашите данни, каквато всъщност е целта и на това Информационно съобщение. Въпреки това, по всяко време можете да се свържете с нас, за да получите допълнителна информация или разяснения относно това дали и как ЙОВ обработва Вашите лични данни.

Право на достъп: Имате право да получавате безплатна информация за характера, обема и начина, по който ние използваме Вашите лични данни, както и да получите копие от тази информация. Освен това имате право да получавате информация за получателите на Вашите данни, включително дали Вашите лични данни се прехвърлят в държава или международна организация, намираща се извън Европейския съюз и ЕИП. Ако се извърши такова прехвърляне, имате право да бъдете информиран/а за подходящите предпазни мерки, предприети за защита на Вашата лична информация.

Право на коригиране: Можете да поискате от нас в разумен срок да допълвате и / или коригирате непълни, неточни или неактуални лични данни.

Право на изтриване: Вие може да изискате изтриването на личните Ви данни и ние сме длъжни да ги изтрием без неоправдано забавяне, освен ако е налице легитимна и законна основателна причина за отхвърляне на вашето искане, напр. когато обработката е задължителна съгласно приложимото законодателство.

Право на ограничаване на обработването: в случай, че личните данни, които обработваме, са неточни или остарели или ако смятате, че обработването им е незаконно, имате право да ни помолите да ограничим активното им обработването за период, който позволява да проверим точността на информацията и да я коригираме съответно, или докато разрешим въпроса относно законността на обработването ни.

Преносимост на данните: Това право Ви позволява да получите Вашите лични данни в структуриран, компютърно четим формат.

Имате право на преносимост на данните, т.е. данните Ви да бъдат предадени на Вас или друг, посочен от Вас, администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработваме Вашата лична информация въз основа на съгласие или за сключване / изпълнение на договор и при условие, че самата информация се обработва чрез автоматизирани средства.

Право на възражение: Можете да възразите срещу обработването, което ЙОВ осъществява, по всяко време на основания, свързани с конкретната ситуация (приложими, когато обработването на Вашите данни се извършва въз основа на законен интерес на ЙОВ или на трета страна). При всяко положение, имате право да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако се осъществява на това основание).

Право на оттегляне на съгласие: Когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време. Това може да стане онлайн, като се свържете с нас по имейл: management@iow.bg или в нашия офис или по пощата на адреса на ЙОВ. Оттеглянето на Вашето съгласие не влияе на законосъобразността на обработването, осъществено преди оттеглянето.

Право на жалба пред надзорния орган: Ако смятате, че Вашите права във връзка със защитата на личните данни и тяхната сигурност са нарушени, имате право да се свържете с Българската Комисия за защита на личните данни. Данните за контакт на КЗЛД се съдържат в началото на тази политика.

За да упражните някое от горепосочените права, можете да се свържете с нас по всяко време на management@iow.bg или лично в нашия офис. Преди да можем да изпълним заявката Ви, можем да поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви.

Сигурност на обработката

Като администратор на лични данни ние поддържаме и изискваме от нашите партньори и доставчици подходящи технически и организационни мерки за защита и сигурност на обработваните лични данни.

Промени в това Информационното съобщение

Това Информационно съобщение е последно актуализирано на 20.09.21г. Можем да променим съдържанието му, като актуализираме тази страница, за да бъдат отразени промените в приложимото законодателство или в практиките за поверителност на ЙОВ. Въпреки това, ние няма да използваме личните Ви данни по нови начини и за постигане на нови цели, без Ваше знание или без Вашето съгласие, когато това е необходимо.

Външни връзки

Нашият уебсайт, онлайн магазин и услуги могат да предоставят връзки към други уебсайтове чрез директни връзки или чрез приложения на трети страни. ЙОВ не контролира тези сайтове и не може да влияе на техните практики за поверителност и защита на данните, затова ви препоръчваме да се запознаете с тях преди да споделите личните си данни с тези платформи.